Jak kontaktować się w sprawie oferty?

Krok 1

Przy każdej ofercie opublikowanej na giełdzie znajdziesz kontakt do osoby, która ją wystawiła.

Aby rozpocząć rozmowę, kliknij w imię i nazwisko osoby wystawiającej ofertę lub przycisk Rozmowa o ofercie.

Krok 2

Rozmowa, rozpoczęta z poziomu oferty, ma nadany automatycznie temat “Rozmowa o ofercie (…)”. Dzięki temu Twój współrozmówca już wie, że rozmowa będzie dotyczyć tej konkretnej oferty.

Krok 3

Komunikator pozwala także ocenić, czy osoba z którą chcemy się skontaktować jest w danej chwili obecna przy komputerze. Informuje o tym kolor ikony dostępności (logo Trans) przy imieniu i nazwisku kontrahenta.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.