Jak importować oferty z pliku csv?

Importowanie umożliwia ich szybkie wystawienie bez konieczności wielokrotnego wypełniania formularzy zgłoszenia ładunku lub pojazdu.

Funkcja importowania ofert aktualnie pozwala na pobieranie tylko ofert z jednym nadwoziem. Nie ma możliwości importowania ofert z wieloma nadwoziami.

Krok 1

Wejdź do zakładki Oferty w panelu zarządzania. Kliknij przycisk Dodaj ofertę i wybierz z listy rozwijanej polecenie Importuj oferty.

import-ofert

LUB:

Kliknij w górnym menu w Więcej opcji, a następnie Import ofert.

import ofert

Krok 2

W oknie, które się otworzy kliknij przycisk Wybierz plik i znajdź odpowiedni plik csv na Twoim komputerze.

Instrukcja przygotowania pliku CSV >>

Pobierz przykładowy plik csv: import-example.csv

Po wprowadzeniu danych zapisz plik w formacie CSV z zachowaniem poniższych ustawień:

  • Kodowanie: UTF-8
  • Separator: ; (średnik)
  • Oznaczenie pola tekstowego: “” (tekst zawarty w cudzysłowie).

Krok 3

Kliknij przycisk Rozpocznij import, aby importować oferty do Systemu Trans.eu.

Krok 4

Po wprowadzaniu danych System poinformuje Cię o liczbie zaimportowanych wierszy z danymi i ich poprawności.

Aby wystawić zaimportowane oferty na giełdę Systemu Trans.eu, kliknij Tak, chcę wystawić oferty. Aby raz jeszcze wprowadzić plik z danymi, kliknij Powrót.

Krok 5

Wystawienie zaimportowanych ofert na giełdzie będzie potwierdzone komunikatem systemowym.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.