Jak dodać firmowe logo?

Krok 1

W module Firma panelu zarządzania wejdź do zakładki Dokumenty.

Krok 2

Kliknij przycisk z symbolem + (Dodaj dokument)

Krok 3

W oknie Edycja danych firmy, które się otworzy, wejdź do zakładki Informacje o firmie.

Krok 4

W oknie z danymi firmy, w sekcji Dodawanie logo firmy w dolnej części okna, kliknij w przycisk Choose file (Przeglądaj) i wybierz plik Twojego logo z dysku i kliknij Otwórz, a następnie przycisk Dodaj.

Krok 5

Po załączeniu pliku z logiem zostanie on przesłany do pracowników Trans.eu, którzy go zweryfikują.

WAŻNE: warunki, jakie musi spełniać logo, abyśmy mogli je opublikować:

  • powinno być przesłane w formacie JPG, PNG lub GIF oraz nie powinno być większe niż 100 kB.
  • Zalecany rozmiar logo: 200×150 pikseli.

Nie zweryfikujemy pozytywnie logo, które:

  • narusza prawa autorskie i pokrewne bądź jest niezgodne z innymi obowiązującymi przepisami prawa
  • jest zbyt słabej jakości (np. zbyt mała rozdzielczość), by je zidentyfikować
  • format pliku nie jest obsługiwany przez System Trans.eu

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.